Riešenie na vlhké steny a múry (vnútorné)


Riešenie na vlhké steny a múry (vnútorné)

 

1. POVAHA PROBLÉMU

Vzlínajúca vlhkosť v domoch vytvára problémy v postihnutých konštrukčných prvkoch (korózie, denaturácia, neestetické vzhľad a pod.) a vo funkčnosti priestoru (znepríjemnenie životných podmienok atď.), takýto problém si vyžaduje osobitné zaobchádzanie, pretože vlhkosť stúpa v tele prvku (napríklad v murive) prostredníctvom kapilár.

 

2. RIEŠENIE

Horizontálna bariéra môže byť vytvorená vo vnútri postihnutého muriva, v spodnej časti steny, za účelom zabrániť vzlínajúcej vlhkosti prostredníctvom kapilár.

Významná pomoc pri konfrontácií vzlínajúcej vlhkosti v stenách je poskytovaná kremičitým roztokom v AQUAMAT-F, ktorý je použitý na vytvorenie vodorovnej bariéry blízko k základu steny.

AQUAMAT-F obsahuje silikáty reagujúce na existujúci vápenný hydrát a vytvárajúce nerozpustné zlúčeniny, ktoré zastavujú kapilárnu absorpciu a súčasne vytvárajú hydrofóbne podmienky.

 

3. APLIKÁCIA

AQUAMAT-F sa aplikuje injektážou. Aplikácia sa vykonáva naliatím AQUAMAT-F do otvorov, ktoré sú vytvorené v blízkosti spodnej časti steny, pozdĺž jej celej dĺžky.

U muriva s veľmi nízkou nasiakavosťou môžu byť diery vytvorené v dvoch úrovniach.

V prípade, že murivo neobsahuje vápenný hydrát je najskôr potrebné naliať slabý roztok vápenného hydrátu do otvorov aby sa zabezpečilo dostatočné množstvo pre reakciu s kremičitým roztokom v AQUAMAT-F.

 

Aplikácia AQUAMAT-F naliatím do otvoru

Otvory by mali byť vytvorené v stene o priemere 30 mm, vo vzdialenosti 15-20 cm medzi sebou a pri uhle 30° až 45°. Ich hĺbka by mala byť o 5 cm menšia než je hrúbka steny.

Pokiaľ je to možné, tieto otvory by mali byť čistené dobre stlačeným vzduchom.

Potom treba aplikovať tesniacu hmotu AQUAMAT, ktorá sa nanáša na oboch stranách steny, aby sa zabránilo úniku AQUAMAT-F z povrchu steny.

AQUAMAT-F je potrebné naliať do otvorov opakovane, až kým sa nedosiahne celkového nasýtenia.

24 hodín po dokončení by mali byť otvory uzatvorené s DUROCRET-PENETRATE – kryštalickou, hydroizolačnou cementovou maltou alebo cementovou maltou vystuženou s ADIPLAST – polymérovým latexom.

Aplikácia AQUAMAT-F vstretknutím do otvoru

Táto metóda sa používa pre murivo, ktoré je úplne alebo veľmi nasiaknuté vodou.

Otvory by mali byť vytvorené v stene o priemere 12-18 mm, vo vzdialenosti 10-20 cm medzi sebou a pri uhle 30°.

Otvory je potrebne vyčistiť dobre stlačeným vzduchom.

AQUAMAT-F sa vstrekuje do otvorov s použitím vhodného vstrekovacieho zariadenia až do úniku materiálu z povrchu steny. To zaisťuje, že okolie otvorov bolo nasýtené roztokom.

24 hodín po dokončení by mali byť otvory uzatvorené s DUROCRET-PENETRATE – kryštalickou, hydroizolačnou cementovou maltou alebo cementovou maltou vystuženou s ADIPLAST – polymérovým latexom

    Spotreba AQUAMAT-F: cca. 18 kg/m2 prierezu steny, pri stenách s priemernou nasiakavosťou.

60,00 €
67,00 €