Kryštalická hydroizolácia betónu


Kryštalické produkty pre hydroizoláciu a opravy obsahujú špeciálne aktívne chemické zlúčeniny, ktoré pri kontakte s vlhkosťou a súčasné hydroxidu vápna betónu, reagujú a vytvárajú nerozpustné väzby (kryštály). Tieto kryštály blokujú kapilárne póry a utesneňujú trhlíny v betóne, tak, aby sa zabránilo absorbovaniu vody.

Kryštály migrujú pozdĺž pórov a kapilár hlboko vnútri betónovej hmoty vzhľadom k osmotickému javu. Keď preniknú dovnútra betónovej hmoty, sú chránené pred environmentálnym alebo mechanickým namáhaním a zostávajú nedotknuté.

Kryštály ponúkajú nižšie uvedené výhody:

  • Zostanú trvalo aktívne a preto neustále ochraňujú konšrukciu pred prítomnosťou vody
  • Sú účinné proti pozitívnemu aj negatívnemu tlaku vody.
  • Môžu tesniť kapilárne póry alebo trhlíny až do šírky 0,4 mm, aj v prípade, že sa objaví po aplikácii produktu. Preto nie je vodotesnosť konštrukcie ovplyvnená možným poškodením povrchu, drobnými prasklinami a pod.
  • Chránia betón pred karbonizáciou.
  • Neznižujú priepustnosť vodných pár betónu.

Kryštalické produkty ISOMAT sú vyrábané za najprísnejších požiadaviek. Sú to jediné kryštalické produkty certifikované s označením CE a ich kontrola výroby sa vykonáva v súlade s ISO 9001.

Certifikácia

AQUAMAT-PENETRATE: CE podľa EN 1504-2 ako povlak pre ochranu betónových povrchov.

DUROCRET-PENETRATE: CE podľa EN 1504-3 ako opravná malta pre betónové prvky.

AQUAMAT-ADMIX: CE podľa EN 934-2 ako vode odolná prímes do betónu.

Všetky tri vyššie uvedené produkty kombinujú dve akcie; vodotesnosť a opravu, čím ponúkajú kompletné riešenie ako pre nové aj staré štruktúry.

72,00 €
93,00 €