Izolácia balkóna, terasy a strechy s dlažbou


1. Popis problému
Hydroizolačná vrstva terás, striech alebo balkónov, ktorá je pokrytá dlažbou musí byť kompatibilná s lepidlom. Rovnako musí byť pružná,  mala by mať dobrú adhéziu k podkladu ako aj  odolnosť a trvanlivosť, pretože jej opravy sú drahé a časovo náročné.

 2. Riešenie
Riešením všetkých vyššie uvedených požiadaviek je aplikácia produktu AQUAMAT-ELASTIC (elastická štetcom roztierateľná tesniaca suspenzia na báze cementu), lokálne vystužená 10cm širokou polyesterovou geotextíliou. Jeho aplikácia vytvára na terasách silný, jednoliaty, pružný hydroizolačný povlak s vynikájúcou trvanlivosťou, ktorý výborne zvláda expanzie a kontrakcie podkladu.

3. Aplikácia

Príprava podkladu
Povrch musí byť dôkladne očistený od všetkých uvoľnených častíc, mastnoty, prachu atď.

Na všetky potrebné opravy, úpravy a vyhladenie povrchu použite produkt DUROCRET-PENETRATE alebo inú silnú cementovú maltu (cement: piesok = 1:2 až 1:3).

Podklad treba dôkladne navlhčiť, ale tak, aby na ňom neostali kaluže vody.

Aplikácia AQUAMAT-ELASTIC
Obsah 25 kg vreca (zložka A) AQUAMATu-ELASTIC sa zmiešava s 10 kg kvapaliny (zložka B) za stáleho miešania, kým nie je vytvorená homogénna viskózna zmes, tak aby sa dala nanášať štetcom. Na miešanie môže byť použité miešadlo s nízkymi otáčkami (300 otáčok za minútu).

Prekryte 15 cm širokou vrstvou AQUAMATu-ELASTIC všetky spoje terasy s vertikálnymi prvkami (napr. oporné múry, zakončenie schodov,  konštrukčné prvky, ventilačné potrubia a komíny, odpadové rúry atď.) ako aj všetky trhliny a dilatačné škáry. Pokiaľ je nanesená vrstva ešte čerstvá, vystužte ju 10 cm širokou polyesterovou geotextíliou.

Po vysušení tejto vrstvy, naneste 2-3 vrstvy AQUAMATu-ELASTIC na celú plochu terasy tak, že následujúcu vrstu aplikujete až keď predošlá vrstva uschne. Hrúbka každej vrstvy by nemala byť väčšia ako 1 mm, aby sa zabránilo tvorbe trhlín. Hydroizolácia by sa mala predĺžiť aspoň 15-20 cm do výšky na všetky zvislé plochy (napr. oporné múry, zakončenie schodov, ventilačné potrubia a komíny, odpadové rúry atď.), za účelom vytvorenia "vodotesnej vane".

Spotreba:

Spotreba závisí od vodného zaťaženia ošetrovaného povrchu.

Vodné zaťaženie Min. spotreba Min. počet vrstiev Min. hrúbka
Povrch vystavený vlhkosti 2,0 kg/m2 2 cca. 1,5 mm
Povrch vystavený beztlakovej vode 3,0 kg/m2 3 cca. 2,2 mm
Povrch vystavený tlakovej vode 4,0 kg/m2 4 cca. 3,0 mm


 

Upevňovanie Dlažby
Dlažba je lepená lepidlom ISOMAT AK-ELASTIC (2-zložkové elastické lepidlo) alebo s iným flexibilným lepidlom alebo s obyčajným lepidlom, do ktorého je potrebné pridať prísadu ADIFLEX-B (elastifikačné činidlo).
Následne použite škárovaciu hmotu. Vlastnosti hmoty môžete zlepšiť pridaním DS-99 (hydroizolačný polymérový latex).

4. Poznámky
- Teplota pri aplikácii by mala byť najmenej + 5°C.
- Čerstvo natretý povrch musí byť chránený pred vysokými teplotami, dažďom a mrazom.

 

0,00 €
100,00 €