Izolácia balkóna a terasy s dlažbou


1. Popis problému
Hydroizolačná vrstva terás alebo balkónov, ktorá bude pokrytá dlažbou by nemala byť iba kompatibilná s lepidlom. Rovnako by mala byť pružná,  mala by mať dobrú adhéziu k podkladu ako aj  odolnosť a trvanlivosť pretože jej opravy sú drahé a časovo náročné.

 2. Riešenie
Riešením všetkých vyššie uvedených požiadaviek je aplikácia produktu AQUAMAT-ELASTIC (elastická štetcom roztierateľná tesniaca suspenzia na báze cementu), lokálne vystužená 10cm širokou polyesterovou textilnou páskou alebo slkolaminátovou pásku. Jeho aplikácia vytvára na terasách silný, jednoliaty, pružný hydroizolačný povlak s vynikájúcou trvanlivosťou, ktorý výborne zvláda expanzie a kontrakcie terasy.
Je to ideálne riešenie, ak je ako finálna vrstva použitá dlažba.

3. Aplikácia

Príprava podkladu
Povrch by mal byť dôkladne očistený od všetkých uvoľnených častíc, mastnoty, prachu atď.

Na všetky potrebné opravy, úpravy a vyhladenie povrchu použite produkt DUROCRET-PENETRATE alebo inú silnú cementovú maltu (cement: piesok = 1:2 až 1:3), zosilnenú pridaním produktu ADIPLAST (polymérový latex).

Podklad treba dôkladne navlhčiť tak, aby na ňom neostali kaluže vody.

Aplikácia AQUAMAT-ELASTIC
Obsah 25 kg vreca (zložka A) AQUAMATu-ELASTIC sa zmiešava s 10 kg kvapaliny (zložka B) za stáleho miešania, kým nie je vytvorená homogénna viskózna zmes, tak aby sa dala nanášať štetcom. Na miešanie môže byť použité miešadlo s nízkymi otáčkami (300 otáčok za minútu).

Prekryte 15 cm širokou vrstvou AQUAMATu-ELASTIC všetky spoje terasy s vertikálnymi prvkami (napr. oporné múry, zakončenie schodov, ventilačné potrubia a komíny, odpadové rúry atď) ako aj všetky trhliny a dilatačné škáry. Pokiaľ je nanesená vrstva ešte čerstvá, vystužte ju 10 cm širokou polyesterovou textilnou páskou alebo so sklolaminátovou páskou.

Po vysušení tejto vrstvy, naneste 2-3 vrstvy AQUAMATu-ELASTIC na celú plochu terasy tak že následujúcu vrstu aplikujete až keď predošla vrstva uschne. Hrúbka každej vrstvy by nemala byť väčšia ako 1 mm, aby sa zabránilo tvorbe trhlín. Hydroizolácia by sa mala predĺžiť aspoň 15-20 cm do výšky na všetky zvislé plochy (napr. oporné múry, zakončenie schodov, ventilačné potrubia a komíny, odpadové rúry atď.), za účelom vytvorenia "vodotesnej vane".

Spotreba:

Spotreba závisí od vodného zaťaženia ošetrovaného povrchu.

Vodné zaťaženie Min. spotreba Min. počet vrstiev Min. hrúbka
Povrch vystavený vlhkosti 2,0 kg/m2 2 cca. 1,5 mm
Povrch vystavený beztlakovej vode 3,0 kg/m2 3 cca. 2,2 mm
Povrch vystavený tlakovej vode 4,0 kg/m2 4 cca. 3,0 mm


Upevňovanie Dlažby
Dlažba je lepená lepidlom ISOMAT AK-ELASTIC (2-zložkové elastické lepidlo) alebo s iným lepidlom do ktorého je potrebné pridať produkt ADIFLEX-B (elastifikačné činidlo).
Následne použite škárovaciu hmotu. Vlastnosti hmoty môžete zlepšiť pridaním DS-99 polymérového latexu.

4. Poznámky
- Teplota pri aplikácii by mala byť najmenej + 5 ° C.
- Čerstvo natretý povrch musí byť chránený pred vysokými teplotami, dažďom a mrazom.

 

0,00 €
93,00 €