Hydroizolácia základov a spodnej stavby


Hydroizolácia základov a spodnej stavby (pivnice,suterénu...)

 

Problémy, ktoré vznikajú v prípade absencie správnej izolácie budov ovplyvňujú majiteľa budovy. Faktory, ktoré spôsobujú tieto problémy súvisia s konkrétnym miestnymi podmienkami.

ISOMAT vyvinul špecifické systémové riešenia pre všetky hydroizolačné problémy. Prezentujeme riešenia problémov spojených s hydroizoláciou pivníc.

Problémy s vlhkosťou v suterénoch sú veľmi časté a môžu byť spôsobené buď podzemnou alebo dažďovou vodou. Riešenie tohto problému by malo byť úplné, pretože jeho odstránenie po počiatočných fázach stavby vyžaduje vážne a nákladné úsilie. Kombinácia správnej voľby materiálov a ich správneho použitia je považovaná za nevyhnutnosť.

Hydroizoláciu pivničných priestorov je vhodné dokončiť už vo fáze výstavby, ak sa tak ale nestalo, je možné ju vďaka materiálom ISOMAT zhotoviť aj po výstavbe.

1. Hydroizolácie pivničných priestorov vo fáze výstavby

V prípade novej výstavby sa odporúča pre hydroizoláciu a plastifikáciu PLASTIPROOF v pomere 0,2 až 0,5% hmotnosti cementu.Treba odstrániť vonkajšie vyčnievajúce armatúry a spevniť tieto miesta do hĺbky 3 cm v betóne tak, že sa tieto miesta namočia a naplnia sa cementovou maltou DUROCRET.Obvodové steny suterénu treba dobre navlhčiť a pretrieť cementovou hydroizoláciou AQUAMAT vo 2-4 vrstvách v závislosti na stupni tlaku vody, ktorý sa očakáva. Každá vrstva musí vyschnúť pred aplikáciou ďalšej. Treba ju rozotrieť do hrúbky 1 mm s minimálnou výškou 50 cm nad úrovňou terénu.

Z vnútra sa rohy medzi podlahou a stenou spevnia cementovou maltou DUROCRET. Potom sa na podlahu nanesie cementová hydroizolácioa AQUAMAT, rovnako ako na stanách, v hrúbke 1 mm s minimálnou výškou 50 cm od podlahy v 2-4 vrstvách.2. Hydroizolácie suterénu - interiér

Tento spôsob izolácie je možné použiť v nových aj starých budovách. V prípade starších budov je základnou podmienkou úspechu realizácie, že izolácia sa aplikuje na povrchy, ktoré sú staticky stabilné v negatívnom tlaku vody, tj na podlahe a stenách suterénu. Preto by mali byť všetky omietky a podlahové krytiny (napr. dlaždice) odstránené.Povrchy je treba očistiť od prachu, voľných častíc a pod. Rohy medzi podlahou a stenou spevnia cementovou maltou DUROCRET.Zo steny sa odstánia vyčnievajúce armatúry a spevnia sa do hĺbky 3 cm v betóne tak, že sa tieto miesta namočia a naplnia sa cementovou maltou DUROCRET. Ak sa v niektorých miestach zaznamená presakovanie vody, je treba tieto miesta utesniť rýchlo tuhnúcim cementom AQUAFIX.Steny sa navhlčia a nanesú sa 2 až 4 vrstvy AQUAMAT, podľa tlaku vody. Nakoniec sa AQUAMAT nanesia na podlahu suterénu v 2 až 4 vrstvách. Tým je AQUAMAT súčasťou izolačného tesnenia na vnútornej strane podkladu, ktorý môže byť nanesený omietkou, náterom alebo dlaždicami.

MATERIÁLY:

  • AQUAMAT - cementová tesniaca suspenzia (spotreba: 2,0-4,0 kg/m²)
  • DUROCRET - polymérom modifikovaná cementová malta (spotreba: 15 kg/m/cm2)
  • PLASTIPROOF - zmäkčovacia hydroizolačná prísada do betónu
  • AQUAFIX - Rýchlotuhnúca cementová zmes pre okamžité tesnenie

POZNÁMKY:
  • Teplota pri použití materiálu musí byť vyššia ako +5°C.
  • Základová vrstva AQUAMAT musí byť chránená pred poškodením povlaku.
  • Vrstva AQUAMAT by mala byť chránená pred vysokými teplotami, dažďom, mrazom.
30,00 €
60,00 €