Hydroizolácia starej bitúmenovej izolácie


Hydroizolácia > Hydroizolácia plochých striech > Hydroizolácia asfaltových striech

I. POPIS PROBLÉMU

Asfaltové (bitumenové) hydroizolácie po určitom čase strácajú svoju hydroizolačnú schopnosť. Asfaltová hydroizolácia postupne zostarne a popraská vplyvom slnka, ďažďu, mrazu a hlavne stálym rozpínaním a sťahovaním strechy. To má za následok, že strecha začne na niektorých miestach pretekať. 

Pre obnovu takto poškodenej a pretekajúcej asfaltovej hydroizolácie je potrebné najprv opraviť a utesniť diery, poruchy a praskliny na starej pretekajúcej hydroizolácii a následne ju prekryť novou hydroizolačnou vrstvou, ktorá musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • Vysoká pružnosť aby hydroizolácia nepopraskala pri častom rozpínaní a sťahovaní strechy.
 • Dokonalá vodonepriepustnosť.
 • Vysoká tesnosť (musí utesniť všetky prípadne trhlinky a nerovnosti starej hydroizolácie).
 • Vysoká životnosť a odolnosť pred vplyvom počasia. 
   

II. RIEŠENIE

Hydroizolácia plochej strechy polyuretánovou tekutou membránou ISOFLEX-PU 500. Tento systém je celoplošný bezspojový hydroizolačný s termoreflexnou funkciou na báze polyuretánu. Používa sa na obnovu starých alebo poškodených asfaltových hydroizolácii. Poskytuje dokonalú celoplošnú bezpečnú hydroizoláciu strechy a zabraňuje jej prehrievaniu. Predstavuje ideálne riešenie pre strechy s množstvom rôznych prestupov a iných detailov, pretože po celej ploche ako aj v detailoch vytvára celistvú jednoliatú vrstvu miestami vystuženú lamináciou, odolnú akémukoľvek rozpínaniu strešného plášťa a poveternostným vplyvom. Systém je na báze polyuretánu s extra odolnosťou proti opotrebeniu a vysokou životnosťou.

Výhody:

 • Celoplošná bezspojová 100% bezpečná vodotesná ochrana.
 • Dlhodobá životnosť strechy (20+ rokov).
 • Jednoduchá a lacná obnoviteľnosť systému (iba pretretím 1 ochrannej vrstvy). 
 • Odolnosť voči akémukoľvek rozpínaniu strešného plášťa a poveternostným vplyvom. 
 • Pochôdznosť, UV-ochrana a odolnosť pred mechanickým opotrebením.
 • Odolnosť voči stojatej vode a chemikáliám.
 • Prekrytie a zaplombovanie existujúcich malých i veľkých trhlín.
 • Predchádzanie vzniku nových trhlín a porúch.
 • Odstránenie prehrievania strechy.
 • Odstránenie problémov spôsobených nebezpečným kolísaním teplôt medzi dňom a nocou.
 • Úspora nákladov za klimatizáciu budovy.
 • Úspora nákladov za výmenu krytiny a náročné opravy. 
 • Zníženie usádzania nečistôt vďaka hladkému povrchu. 


Zloženie systému:

     1. Penetračná vrstva

 • Podklad systému tvorí epoxidový, penetračný náter EPOXYPRIMER 500, ktorý slúži na vytvorenie bezpečného napojenia novej hydroizolácie na povrch starej asfaltovej izolácie.
 • Ak má podklad obsah vlhkosti> 4%, namiesto základného náteru EPOXYPRIMER-500 sa použije PRIMER-PU 140, čo je polyuretánový dvojzložkový základný náter pre povrchy s vysokým obsahom vlhkosti.

     2. Celoplošná výstuž 

     3. Nosná hydroizolačná vrstva

 • Vysoko-elastická, polyuretánová membrána ISOFLEX-PU 500 s extra rozťažnosťou a odolnosťou.

   

Obrázok 1. Zloženie hydroizolačného systému  na obnovu starých asfaltových izolácií

Hydroizolácia asfaltových plochých striech

 

III. APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE

    1a. PRÍPRAVA PODKLADU A PENETRÁCIA S EPOXIPRIMER-500

 1. Najprv by sa mala na poškodených miestach opraviť existujúca vrstva bitúmenových membrán. Oddelené časti membrán, napr. spoje medzi membránami alebo spojmi s inými materiálmi sa opravia vhodnými materiálmi. Na tento účel sa môže použiť tmel na báze bitúmenu, ISOMAC alebo elastoplastické lepidlo a tesniaci tmel, TIXOPHALTE, aplikované za studena. V miestach, kde sa bitúmenové membrány oddelili od podkladu vo väčších častiach je potrebné napenetrovať podklad bitúmenovým lakom a následne oddelené časti prilepiť k povrchu betónu plynovým horákom.Starú asfaltovú hydroizoláciu dôkladne vyzametajte, vyčistite striekacou pištoľou (wapkou), odstráňte všetky uvoľnené časti a nechajte vyschnúť.
 2. Na opravený, vyschnutý a čistý podklad rovnomerne aplikujte (štetcom, valčekom, striekaním) penetračný náter EPOXYPRIMER-500 pri spotrebe 0,2 kg/m2.
 3. Ak má podklad obsah vlhkosti> 4%, namiesto základného náteru EPOXYPRIMER-500 sa použije PRIMER-PU 140, čo je polyuretánový dvojzložkový základný náter pre povrchy s vysokým obsahom vlhkosti pri spotrebe 0,2 kg/m2.
 4. Nechajte penetráciu zaschnúť po dobu 24 hodín v závislosti od klimatických podmienok.

 

    2. NANÁŠANIE HYDROIZOLAČNEJ VRSTVY

 

 • Pred aplikáciou sa odporúča balenie mierne premiešať, aby bola zmes homogénna. Je potrebné miešať pomaly (300 otáčok za minútu), aby sa zabránilo vytvoreniu vzduchových bublín v materiáli.
 • ISOFLEX-PU 500 sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním v troch vrstvách.
 • Po zaschnutí penetrácie nanášame prvú vrstvu membrány ISOFLEX-PU 500, do ktorej vtláčame polyesterovú geotextíliu (60 g / m2) širky 100 cm tak, aby sa jednotlivé pásy na okrajoch prekrývali v šírke aspoň 10 cm.
 • Po 8-24 hodinách v závislosti od poveternostných podmienok sa na celú plochu strechy nanesú dve ďalšie vrstvy polyuretánovej hydroizolačnej membrány ISOFLEX-PU 500. Každú po vyschnutí predchádzajúcej.
 • Spotreba ISOFLEX-PU 500 na jednu vrstvu je 0,5 - 0,75 kg/m2.
 • Vertikálne plochy ako múr, parapet, ukončenie schodišťa atď. treba hydroizolovať dvomi vrstami ISOFLEX-PU 500 do minimálnej výšky 15-20 cm, tak aby sa vyformovala výsledná vodotesná vaňa.

 

 

ISOFLEX-500 je možné použiť aj s prídavkom ACCELERATOR-5000. ACCELERATOR-5000 je špeciálny urýchľovač tvrdnutia pre ISOFLEX-PU 500, ktorý umožňuje jeho aplikáciu pri nízkych teplotách alebo v hrubších vrstvách. Tiež zvyšuje tixotropiu a mechanickú pevnosť ISOFLEX-PU 500.
 

    3. PODMIENKY APLIKÁCIE

 • ISOFLEX-PU 500 sa môže aplikovať pri teplote okolia nad 5°C a teplota podkladu musí byťminimálne 3 stupne nad rosným bodom. Maximálna teplota počas aplikácie je 35°C. Nízke teploty spomaľujú vytvrdzovanie zatiaľ čo vysoká teplota urýchľuje vytvrdzovanie. Vysoká vlhkosť môže ovplyvniť kvalitu hydroizolačnej polyuretánovej membrány.

 

Spotreba a použité materiály

  Spotreba Približná
cena na m2
EPOXYPRIMER-500 0,2 kg/m2 1,8€
ISOFLEX PU-500 2 kg/m2 10,6€
Polyesterová geotextília   1,2€
Spolu bez DPH   cca. 13,6€

 

V závislosti od odberu, veľkosti strechy alebo pri pravidelných odberoch vieme poskytnúť zľavy až do výšky 25%.

Externá aplikácia systému
V prípade, že si systém nechcete aplikovať sami, kontaktujte nás prosím na čísle +421 910 252 175 a zabezpečíme Vám na realizáciu niektorú z našich certifikovaných aplikačných skupín.

 

0,00 €
160,00 €