Hydroizolácia starej bitúmenovej izolácie


I. POPIS PROBLÉMU

Asfaltové (bitumenové) hydroizolácie po určitom čase strácajú svoju hydroizolačnú schopnosť. Asfaltová hydroizolácia postupne zostarne a popraská vplyvom slnka, ďažďu, mrazu a hlavne stálym rozpínaním a sťahovaním strechy. To má za následok, že strecha začne na niektorých miestach pretekať. 

Pre obnovu takto poškodenej a pretekajúcej asfaltovej hydroizolácie je potrebné najprv opraviť a utesniť diery, poruchy a praskliny na starej pretekajúcej hydroizolácii a následne ju prekryť novou hydroizolačnou vrstvou, ktorá musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • Vysoká pružnosť aby hydroizolácia nepopraskala pri častom rozpínaní a sťahovaní strechy.
 • Dokonalá vodonepriepustnosť.
 • Vysoká tesnosť (musí utesniť všetky prípadne trhlinky a nerovnosti starej hydroizolácie).
 • Vysoká životnosť a odolnosť pred vplyvom počasia. 
   

II. RIEŠENIE

Hydroizolácia plochej strechy polyuretánovou tekutou membránou ISOFLEX-PU 500. Tento systém je celoplošný bezspojový hydroizolačný s termoreflexnou funkciou na báze polyuretánu. Používa sa na obnovu starých alebo poškodených asfaltových hydroizolácii. Poskytuje dokonalú celoplošnú bezpečnú hydroizoláciu strechy a zabraňuje jej prehrievaniu. Predstavuje ideálne riešenie pre strechy s množstvom rôznych prestupov a iných detailov, pretože po celej ploche ako aj v detailoch vytvára celistvú jednoliatú vrstvu miestami vystuženú lamináciou, odolnú akémukoľvek rozpínaniu strešného plášťa a poveternostným vplyvom. Systém je na báze polyuretánu s extra odolnosťou proti opotrebeniu a vysokou životnosťou.

Výhody:

 • Celoplošná bezspojová 100% bezpečná vodotesná ochrana.
 • Dlhodobá životnosť strechy (20+ rokov).
 • Jednoduchá a lacná obnoviteľnosť systému (iba pretretím 1 ochrannej vrstvy). 
 • Odolnosť voči akémukoľvek rozpínaniu strešného plášťa a poveternostným vplyvom. 
 • Pochôdznosť, UV-ochrana a odolnosť pred mechanickým opotrebením.
 • Odolnosť voči stojatej vode a chemikáliám.
 • Prekrytie a zaplombovanie existujúcich malých i veľkých trhlín.
 • Predchádzanie vzniku nových trhlín a porúch.
 • Odstránenie prehrievania strechy.
 • Odstránenie problémov spôsobených nebezpečným kolísaním teplôt medzi dňom a nocou.
 • Úspora nákladov za klimatizáciu budovy.
 • Úspora nákladov za výmenu krytiny a náročné opravy. 
 • Zníženie usádzania nečistôt vďaka hladkému povrchu. 


Zloženie systému:

     1. Penetračná vrstva

 • Podklad systému tvorí epoxidový, penetračný náter EPOXYPRIMER 500, ktorý slúži na vytvorenie bezpečného napojenia novej hydroizolácie na povrch starej asfaltovej izolácie.
 • Ak má podklad obsah vlhkosti> 4%, namiesto základného náteru EPOXYPRIMER-500 sa použije PRIMER-PU 140, čo je polyuretánový dvojzložkový základný náter pre povrchy s vysokým obsahom vlhkosti.

     2. Lokálna a celoplošná výstuž 

     3. Nosná hydroizolačná vrstva

 • Vysoko-elastická, polyuretánová membránaISOFLEX-PU 500 s extra rozťažnosťou a odolnosťou.

   

Obrázok 1. Zloženie hydroizolačného systému  na obnovu starých asfaltových izolácií

Hydroizolácia asfaltových plochých striech

 

III. APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE

    1a. PRÍPRAVA PODKLADU A PENETRÁCIA S EPOXIPRIMER-500

 1. Najprv by sa mala na poškodených miestach opraviť existujúca vrstva bitúmenových membrán. Oddelené časti membrán, napr. spoje medzi membránami alebo spojmi s inými materiálmi sa opravia vhodnými materiálmi. Na tento účel sa môže použiť tmel na báze bitúmenu, ISOMAC alebo elastoplastické lepidlo a tesniaci tmel, TIXOPHALTE, aplikované za studena. V miestach, kde sa bitúmenové membrány oddelili od podkladu vo väčších častiach je potrebné napenetrovať podklad bitúmenovým lakom a následne oddelené časti prilepiť k povrchu betónu plynovým horákom.Starú asfaltovú hydroizoláciu dôkladne vyzametajte, vyčistite striekacou pištoľou (wapkou), odstráňte všetky uvoľnené časti a nechajte vyschnúť.
 2. Na opravený, vyschnutý a čistý podklad rovnomerne aplikujte (štetcom, valčekom, striekaním) penetračný náter EPOXYPRIMER-500 pri spotrebe 0,2 kg/m2.
 3. Ak má podklad obsah vlhkosti> 4%, namiesto základného náteru EPOXYPRIMER-500 sa použije PRIMER-PU 140, čo je polyuretánový dvojzložkový základný náter pre povrchy s vysokým obsahom vlhkosti pri spotrebe 0,2 kg/m2.
 4. Nechajte penetráciu zaschnúť po dobu 24 hodín v závislosti od klimatických podmienok.

 

    2. NANÁŠANIE HYDROIZOLAČNEJ VRSTVY

 1. Pred aplikáciou sa odporúča balenie mierne premiešať, aby bola zmes homogénna. Je potrebné miešať pomaly (300 otáčok za minútu), aby sa zabránilo vytvoreniu vzduchových bublín v materiáli.
 2. ISOFLEX-PU 500 sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním v troch vrstvách. Celková spotreba ISOFLEX-PU 500 v troch vrstvách je: 2.2 -2.5 kg/m2, v závislosti od nasiakavosti podkladu.

    2a. Ošetrenie spojov a konštrukčných prvkov

 • ISOFLEX-PU 500 je potrebné vystužiť s polyesterovou geotextíliou pozdĺž okrajov pri spojoch plochých striech s vertikálnymi prvkami (parapet, múr, zakončenie schodišťa atď.), pri spojoch s konštrukčnými prvkami (potrubím, pri vetracích šachtách, spojoch kovových prvkov atď.). Na výstuž použijeme polyesterovú geotextíliu(60 g/m2) širokú 10cm. Po zaschnutí penerácie EPOXYPRIMER-500 a ak vlhkosť podkladu klesne pod <4%, natrieme okolo spoja v jednej vrstve pás ISOFLEX-PU 500 šírky 20 cm. Následne do stredu tohto pásu priamo cez spoj zapustíme polyesterovú geotextíliu(60 g/m2) šírky 10 cm. Následne po zaschnutí vrstvy po 8 až 24 hodinách nanesieme ďalšie 2 vrstvy ISOFLEX PU 500, každú po vyschnutí predchádzajúcej. 

   2b. Celoplošná aplikácia

 • Po zaschnutí penetrácie EPOXYPRIMER-500 a ak vlhkosť podkladu klesne pod <4%, celoplošne aplikujeme membránu ISOFLEX-PU 500 vystuženú s polyesterovou geotextíliou (60 g / m2) širky 100 cm. Nanesieme prvú vrstvu membrány ISOFLEX-PU 500 a kým je ešte čerstvá zapustíme do nej polyesterovú geotextíliu tak, aby sa jednotlivé pásy na okrajoch prekrývali v šírke aspoň 10 cm. Postupne takto prekryjeme celú plochu podkladu. Po 8-24 hodinách v závislosti od poveternostných podmienok sa na celú plochu strechy nanesú dve ďalšie vrstvy polyuretánovej hydroizolačnej membrány ISOFLEX-PU 500, ktoré úplne pokryjú geotextíliu. Každú po vyschnutí predchádzajúcej.

 

Vertikálne plochy ako múr, parapet, ukončenie schodišťa atď. treba hydroizolovať dvomi vrstami ISOFLEX-PU 500 do minimálnej výšky 15-20 cm, tak aby sa vyformovala výsledná vodotesná vaňa.

ISOFLEX-500 je možné použiť aj s prídavkom ACCELERATOR-5000. ACCELERATOR-5000 je špeciálny urýchľovač tvrdnutia pre ISOFLEX-PU 500, ktorý umožňuje jeho aplikáciu pri nízkych teplotách alebo v hrubších vrstvách. Tiež zvyšuje tixotropiu a mechanickú pevnosť ISOFLEX-PU 500.
 

    3. PODMIENKY APLIKÁCIE

 • ISOFLEX-PU 500 sa môže aplikovať pri teplote okolia nad 5°C a teplota podkladu musí byťminimálne 3 stupne nad rosným bodom. Maximálna teplota počas aplikácie je 35°C. Nízke teplotyspomaľujú vytvrdzovanie zatiaľ čo vysoká teplota urýchľuje vytvrdzovanie. Vysoká vlhkosť môžeovplyvniť kvalitu hydroizolačnej polyuretánovej membrány.

 

Spotreba a použité materiály

  Spotreba Približná
cena na m2
EPOXYPRIMER-500 0,2 kg/m2 1,8€
ISOFLEX PU-500 2,25 kg/m2 12€
Polyesterová geotextília   1,2€
Spolu bez DPH   cca. 15€

 

V závislosti od odberu, veľkosti strechy alebo pri pravidelných odberoch vieme poskytnúť zľavy až do výšky 30%.

 

 

0,00 €
160,00 €