Hydroizolácia plochých striech


I. POPIS PROBLÉMU

Asfaltové hydroizolácie po určitom čase strácajú svoju hydroizolačnú schopnosť. Asfaltová hydroizolácia postupne zostarne a popraská vplyvom slnka, ďažďu, mrazu a hlavne stálym rozpínaním a sťahovaním strechy. To má za následok, že strecha začne na niektorých miestach pretekať. 

Pre obnovu takto poškodenej a pretekajúcej asfaltovej hydroizolácie je potrebné najprv opraviť a utesniť diery, poruchy a praskliny na starej pretekajúcej hydroizolácii a následne ju prekryť novou hydroizolačnou vrstvou, ktorá musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • Vysoká pružnosť aby hydroizolácia nepopraskala pri častom rozpínaní a sťahovaní strechy.
 • Dokonalá vodonepriepustnosť.
 • Vysoká tesnosť (musí utesniť všetky prípadne trhlinky a nerovnosti starej hydroizolácie).
 • Vysoká životnosť a odolnosť pred vplyvom počasia. 
   

II. RIEŠENIE

ISOMAT WATERSTOP je celoplošný bezspojový hydroizolačný systém s termoreflexnou funkciou na báze polyuretánu. Používa sa na obnovu starých alebo poškodených asfaltových hydroizolácii. Poskytuje dokonalú celoplošnú bezpečnú hydroizoláciu strechy a zabraňuje jej prehrievaniu. Predstavuje ideálne riešenie pre strechy s množstvom rôznych prestupov a iných detailov, pretože po celej ploche ako aj v detailoch vytvára celistvú jednoliatú vrstvu miestami vystuženú lamináciou, odolnú akémukoľvek rozpínaniu strešného plášťa a poveternostným vplyvom. Systém je na báze polyuretánu s extra odolnosťou proti opotrebeniu a vysokou životnosťou.

Výhody:

 • Celoplošná bezspojová 100% bezpečná vodotesná ochrana.
 • Dlhodobá životnosť strechy (20+ rokov).
 • Jednoduchá a lacná obnoviteľnosť systému (iba pretretím 1 ochrannej vrstvy). 
 • Odolnosť voči akémukoľvek rozpínaniu strešného plášťa a poveternostným vplyvom. 
 • Pochôdznosť, UV-ochrana a odolnosť pred mechanickým opotrebením.
 • Odolnosť voči stojatej vode a chemikáliám.
 • Prekrytie a zaplombovanie existujúcich malých i veľkých trhlín.
 • Predchádzanie vzniku nových trhlín a porúch.
 • Odstránenie prehrievania strechy.
 • Odstránenie problémov spôsobených nebezpečným kolísaním teplôt medzi dňom a nocou.
 • Úspora nákladov za klimatizáciu budovy.
 • Úspora nákladov za výmenu krytiny a náročné opravy. 
 • Zníženie usádzania nečistôt vďaka hladkému povrchu. 


Zloženie systému:

     1. Penetračná vrstva

 • Podklad systému tvorí epoxidový, penetračný náter EPOXYPRIMER 500, ktorý slúži na vytvorenie bezpečného napojenia novej hydroizolácie na povrch starej asfaltovej izolácie.
 • V prípade aplikácie systému na čistý betón sa použije penetračný náter PRIMER-PU 100, ktorý zaisťuje správnu priľnavosť polyuretánovej, tekutej membrány ISOFLEX-PU 500.

     2. Lokálna výstuž 

 • Na kritických miestach strechy (ako spoje a dilatácie) sa používa na vystuženie polyesterová tkanina.

     3. Nosná hydroizolačná vrstva

 • Vysoko-elastický, polyuretánový kompozit ISOFLEX-PU 500 s extra rozťažnosťou a odolnosťou.

     4. Vrchná ochranná vrstva

 • Celoplošne aplikovaná tekutá polyuretánová fólia TOPCOAT-PU 720 s UV ochranou a termoreflexným povrchom, ktorý účinne odstraňuje prehrievanie celého strešného plášťa a robí strechu pochôdznou.

Obrázok 1. Zloženie hydroizolačného systému ISOMAT WATERSTOP na obnovu starých asfaltových izolácií

 

III. APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE

    1a. PRÍPRAVA PODKLADU A PENETRÁCIA S EPOXIPRIMER-500

 1. Starú asfaltovú hydroizoláciu dôkladne vyzametajte, vyčistite striekacou pištoľou (wapkou), odstráňte všetky uvoľnené časti a nechajte vyschnúť.
 2. Na vyschnutý a čistý podklad rovnomerne aplikujte (štetcom, valčekom, striekaním) penetračný náter EPOXYPRIMER-500 pri spotrebe 0,2 kg/m2.
 3. Nechajte penetráciu zaschnúť po dobu 24-48 hodín v závislosti od klimatických podmienok.

   1b. PRÍPRAVA PODKLADU A PENETRÁCIA S PRIMER-PU 100

 1. Podklad dôkladne vyzametajte, vyčistite striekacou pištoľou (wapkou), odstráňte všetky uvoľnené časti a nechajte vyschnúť.
 2. Na vyschnutý a čistý podklad rovnomerne aplikujte (štetcom, valčekom, striekaním) penetračný náter PRIMER-PU 100 pri spotrebe 0,2-0,3 kg/m2.
 3. Nechajte penetráciu zaschnúť po dobu 1-3 hodín v závislosti od klimatických podmienok.

    2. NANÁŠANIE HYDROIZOLAČNEJ VRSTVY

 1. Pred nanášaním sa uistite, že predchádzajúca vrstva kompletne zaschla.
 2. ISOFLEX-PU 500 sa aplikuje v dvoch vrstvách pri spotrebe 0,5 kg/m2/vrstvu. Celoplošne naneste prvú vrstvu (štetcom, valčekom, striekaním).
 3. Na spojoch, hranách a miestach kde je stará izolácia poškodená, vystužte ISOFLEX-PU 500 s 10 cm širokou polyesterovou tkaninou (gramáž 60 g/m2), ktorú znovu prekryjete jednou vrstvou.
 4. Nechajte vyschnúť po dobu 24 hodín.
 5. Celoplošne naneste druhú vrstvu (štetcom, valčekom, striekaním) ISOFLEX-PU 500.

    3. NANÁŠANIE OCHRANNEJ VRSTVY

 1. Celoplošne naneste (štetcom, valčekom, striekaním) TOPCOAT-PU 720 v 1 vrstve pri spotrebe 0,12 kg/m2.  

 

Spotreba a použité materiály

  Spotreba Jednotková
cena
Približná
cena na m2
EPOXYPRIMER-500 0,2 kg/m2 9,0€/kg 1,8€
PRIMER-PU 100 0,2-0,3 kg/m2 8,3€/kg 2,08€
ISOFLEX PU-500 1,0 kg/m2 6,6€/kg 6,6€
Polyesterová tkanina podľa potreby 0,3€/m -
TOPCOAT PU-720 0,12 kg/m2 13,0€/kg 1,56€
Spolu     cca. 10€

 

0,00 €
167,00 €