Hydroizolácia plochých striech: Strešný systém ISOFLEX-PU


je celoplošne laminovaný hydroizolačný systém s termoreflexnou funkciou = pre dosiahnutie dokonalej celoplošnej bezpečnej hydroizolácie strechy + odstránenie jej prehrievania. Systém je na báze polyuretánu s extra odolnosťou a životnosťou nad 10 rokov.

Celoplošne laminovaný hydroizolačný systém s termoreflexnou funkciou bol navrhnutý pre dosiahnutie dokonalej celoplošnej a bezpečnej hydroizolácie strechy ako aj pre odstránenie jej prehrievania.

Systém spočíva v celoplošnej laminácii povrchu starej poškodenej strechy pomocou tekutej hydroizolačnej polyuretánovej fólie s termoreflexnými vlastnosťami.

Fukcia systému:
- Celoplošnou bezspojovou lamináciou povrchu strechy poskytuje 100% bezpečnú vodotesnú ochranu na dobu minimálne 30 rokov
- Systém po celej ploche, ako aj v detailoch, vytvára celistvú rovnorodú vrstvu vystuženú lamináciou, odolnú akémukoľvek rozpínaniu strešného plášťa a poveternostným vplyvom
- Zaplombuje a prekryje malé i veľké trhliny čím predchádza vzniku nových porúch
- Spojí všetky rizikové detaily a prestupy v jeden celok
- Odstráni prehrievanie a nebezpečné kontrakcie pri kolísaní teplôt medzi dňom a nocou

Zloženie systému:

1. Penetračná vrstva

Podklad systému tvorí penetračný kompozit EPOXYPRIMER 500, ktorý slúži na vytvorenie bezpečného napojenia novej hydroizolácie na povrch starej asfaltovej krytiny.

2. Nosná hydroizolačná vrstva

Vysoko-elastický polyuretánový kompozit ISOFLEX-PU 500 s extra rozťažnosťou a odolnosťou. Na krytických miestach strechy (ako spoje a dilatácie) sa používa na vystuženie sklotextilná mriežka.

3. Vrchná ochranná vrstva

Celoplošne aplikovaná tekutá polyuretánová fólia TOPCOAT-PU 720 s UV ochranou a termoreflexným povrchom, ktorý účinne odstraňuje prehrievanie celého strešného plášťa a robí strechu pochôdznou.

Obrázok 1. Zloženie systému sanácie plochej asfaltovej strechy

Výhody tohto riešenia:

•  Celoplošná bezspojová 100% bezpečná vodotesná ochrana.

•  Životnosť strechy nad 10 rokov.

•  Odolnosť voči akémukoľvek rozpínaniu strešného plášťa a poveternostným vplyvom.

•  Prekrytie a zaplombovanie existujúcich malých i veľkých trhlín.

•  Predchádzanie vzniku nových trhlín a porúch.

•  Odstránenie prehrievania strechy.

•  Odstránenie problémov spôsobených nebezpečným kolísaním teplôt medzi dňom a nocou.

•  Zníženie usádzania nečistôt vďaka hladkému povrchu.

•  Zvýšenie odolnosti strechy voči stojatej vode a chemikáliám.

•  Úspora nákladov za klimatizáciu budovy.

•  Ideálne riešenie pre strechy s množstvom rôznych prestupov a iných detailov.

•  Ochrana pred poškodzovaním povrchu a vznikom vážnejších porúch vodotesnosti.

•  Úspora nákladov za výmenu krytiny a náročné opravy.

0,00 €
167,00 €